Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Information gällande covid-19

Sedan i mitten av mars har samtliga svenska travbanor klassificerats som en arbetsplats helt utan publik på grund av pandemin covid-19. 

Med de nya direktiv som gäller kan vi under strikta former erbjuda plats för våra gäster.

För oss på restaurang Grimman gör detta att vi kan kan ta emot sittande restauranggäster.

Under ansvarsfulla och säkra former. Vi har därför inte möjlighet att erbjuda spelkassor som ett led i att minska risker för köbildning etc.

Restaurangplatser bokas i förväg och förköp görs via www.travrestaurangerna.se 

Antalet platser är begränsade. Därav har vi reserverat platser under första dygnet efter startanmälan. 

Till startande hästars ägare.

Endast förbokade gäster släpps in på banan. Tyvärr kan vi inte ha drop-in under rådande omständigheter

För mer information gå in på folkhälsomyndighetens hemsida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

0